ZAFUKOVACÍ SET

Klademe důraz na vysokou kvalitu dodávaného materiálu, kvalifikované řemeslníky, osobní přístup a rychlost našich služeb.

ZAFUKOVACÍ SET

je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD MAS Strážnicko, z.s.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova