ZAFUKOVACÍ SET

je spolufinancován Evropskou unií.Podpora projektů konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD MAS Strážnicko, z.s. EVROPSKÁ UNIEEvropský zemědělský fond pro rozvoj venkovaEvropa investuje do venkovských oblastíProgram rozvoje venkova