ZŠ Vnorovy

Klademe důraz na vysokou kvalitu dodávaného materiálu, kvalifikované řemeslníky, osobní přístup a rychlost našich služeb.

ZŠ Vnorovy

Na základní škole ve Vnorovech byla potřeba upgradovat počítačová učebna. Náš expert přes IT přišel se svérázným ale přesto dokonalým řešením. Tímto řešením byla virtualizace. Co to vlastně znamená? Znamená to, že jsme do do sklepních prostor nainstalovali server, který se stará o veškerý výpočetní výkon učebny a přímo do třídy jsme dali tenké klienty, které k serveru dokáží přistupovat. V praxi to vypadá tak, že žák zapne tenký klient, který se připojí na virtuální operační systém na serveru a může se učit jak kdyby měl vedle sebe obyčejný desktop či notebook.

Jaké jsou výhody tohoto řešení?
Jeden z hlavních důvodů je centrální správa, kdy z jednoho místa dokáže správce ovládat a upravovat celou tuto počítačovou síť v podstatě odkudkoliv.
Další výhodou je jednodušší upgrade. Pokud by bylo potřeba zvýšit výkon této počítačové učebny, tak je potřeba pouze upgradovat server nebo jenom jeho určité komponenty a ne každý počítač zvlášť.
Poslední výhodou je úspora jak financí tak energie. Jelikož veškerý výkon běží ze serveru a ne z 30ti PC zvlášť. Co se financí týče, tak toto řešení se projeví levnější ve chvíli upgradu, kdy je potřeba vylepšit jenom jednu komponentu nebo server.

V průběhu pandemie bylo také potřeba pro učitele, kteří byli odkázání na distanční výuku, vylepšit pokrytí sítí Wi-Fi. Jelikož potřebovali přecházet mezi učebnami a pokaždé se nemuseli připojovat na jinou Wi-Fi s jiným názvem a heslem, navrhli jsme řešení tzv. mesh Wi-Fi, což znamená že po škole jsme rozmístili několik průmyslových přístupových bodů od TP-Link (AP) a nakonfigurovali je tak, aby se chovali jako mobilní síť. V praxi to znamená, že se celá síť chová jako jedna velká Wi-Fi a dokáže plynule a bez výpadků přepojovat uživatele mezi jednotlivými přístupovými body. Celý tento systém běží na technologii TP-link Omada, který dokáže zajistit plynulý chod sítě například bezvýpadkovým přepojováním uživatelů, automatickým přepínáním mezi frekvencemi 2,4GHz a 5GHz na základě požadavků připojeného zařízení, aby nedošlo k zahlcení jednoho AP, tak si systém dokáže zařízení mezi seou předávat. Samozřejmostí je centrální správa všech síťových prvků, troubleshooting a oprava na dálku.